20. veljače 2020. godine u Salonu Grada Rijeke je potpisan Ugovor između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i Grada Rijeke o financiranju izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada koje će se graditi u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva draga. Ugovor su potpisali gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, ministar zaštite okoliša i energetike Vlade RH Tomislav Ćorić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.301.045,00 kuna, dok prihvatljivi troškovi prema natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetike iznose 36.805.050,09 kuna. Ministarstvo je preko strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije priznalo 85% iznosa prihvatljivih troškova, stoga bespovratna europska sredstva za projekt iznose 31.284.318,09 kuna, dok će ostatak u iznosu od 6.016.726,91 kuna financirati Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave – gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena, svaka prema kriterijima procjene dosadašnjeg pojedinačnog udjela u ukupnoj količini otpada.

Prilikom potpisivanja ugovora, kojem su nazočili i zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević, načelnik sektora za EU fondove Ministarstva zaštite okoliša i energetike Marko Markić te direktorica KD Čistoća d.o.o. Jasna Kukuljan, gradonačelnik Obersnel naveo je kako se projektom sortirnice nastavlja investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom čime će se omogućiti proces u kojem će se dio korisnog otpada razvrstavati, selektirati, očistiti od nepoželjnih segmenata te ponuditi na tržištu sekundarnih sirovina.

Prvo potpisivanje ugovora za izgradnju sortirnice u Hrvatskoj

Prema riječima ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića, ovo je prvo potpisivanje ugovora za izgradnju sortirnice u Hrvatskoj. Ministar je čestitao Rijeci na uspješnoj suradnji, navodeći kako Rijeka prati trendove i rad Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je direktor Fonda Siniša Kukić istaknuo je kako se ovim projektom neposredno doprinosi i borbi protiv klimatskih promjena na način da se smanjuje količina odbačenog otpada kroz omogućavanje njegove ponovne upotrebe.

Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva draga gradit će se na ukupnoj površini od 5.636 m2, a završetak projekta očekuje se do kraja 2021. godine. Prema projektnim značajkama, u hali sortirnice bit će smješteno postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, a postrojenje za vaganje služit će za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu. Na krovu hale sortirnice predviđen je i smještaj solarnih panela koje bi proizvodile električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način doprinosilo ekološkom očuvanju okoliša i smanjivalo troškove pogona. Također, pogon je pogodan za nadogradnju, tako da se u budućnosti mogu proširivati njegovi tehnološki aspekti te kapaciteti obrade.

Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša. Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog otpada koji ulazi u postrojenje. U sortirnici se planira izdvajanje plastike, kartona, papira, PET ambalaže, MET ambalaže, tekstila, stakla i metala.

Uzvanici su obišli i Riperaj, prvi organizirani javni prostor u Hrvatskoj u kojem korisnici mogu samostalno ili uz pomoć majstora besplatno popraviti neispravne male kućanske uređaje, odjeću, igračke i slično

Za projekt sortirnice Grad Rijeka je dosad izradio projektnu dokumentaciju, odnosno glavni i izvedbeni projekt, izradio elaborat izvedivosti projekta, ishodio građevinsku dozvolu i riješio imovinskopravne odnose na lokaciji izgradnje, a u narednom periodu slijedi natječaj za odabir izvođača radova te odabir izvođača.

Nakon potpisivanja ugovora, uzvanici su obišli Riperaj, prvi organizirani javni prostor u Hrvatskoj u kojem korisnici mogu samostalno ili uz pomoć majstora besplatno popraviti neispravne male kućanske uređaje, odjeću, igračke i slično te ih ponovo staviti u upotrebu i tako smanjiti količinu otpada. Riperaj se nalazi u centru grada, u Ulici Ivana Zajca 20/b, a ovim se inovativnim projektom KD Čistoća želi, osim sprječavanja nastanka otpada, potaknuti druženje uz rad u profesionalnom i istovremeno opuštenom okruženju, čime se izravno želi potaknuti društvena kohezija i solidarnost te razmjena već pomalo zaboravljenih znanja i iskustava.