Na području Općine Čavle nastavlja se nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Čavle će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 120 litara za kućanstva do 1 člana, od 240 litara za kućanstva od 2 do 6 članova, od 360 litara za kućanstva od 7 i više članova. miješanog komunalnog otpada.

Individualni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkih spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Molimo korisnike da preuzmu svoje spremnike bez naknade na lokaciji Sportska dvorana Mavrinci – stražnji ulaz, Mavrinci 2, 51219 Mavrinci, radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati, u razdoblju:

  • od 17.05. do 22.05.2021. – naselja Cernik i Podčudnič
  • od 24.05. do 29.05.2021. – naselja Čavle i Podrvanj
  • od 31.05. do 05.06.2021. – naselja Mavrinci, Grobnik, Soboli i Ilovik
  • od 07.06. do 12.06.2021. – naselja Buzdohanj i Zastenice

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.