KD Čistoća d.o.o. kao ovlašteni koncesionar za obavljanje gospodarske djelatnosti čistoće – prihvata i otpreme krutog otpada na lučkom području Luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj, objavila je novi Cjenik za prihvat, otpremu i zbrinjavanje neopasnog krutog otpada na lučkom području Luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj (dostupan na stranici Cjenici pod karticom Koncesija), a koji je usklađen s novim Lučkim tarifama i Odlukom Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o promjeni Lučkih tarifa od 6. travnja 2021. godine kojim se Lučke tarife i Cjenik usklađuju s Direktivom EU 883/2019. Sukladno navedenome, prihvat i zbrinjavanje otpada će se obračunavati ovisno o vrsti i veličini broda te količini i vrsti predanog otpada.