Na području Općine Klana nastavlja se nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Klana će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 120 litara za kućanstva do 1 člana, od 240 litara za kućanstva od 2 i više članova.

Individualni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkih spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Molimo korisnike da preuzmu svoje  spremnike preuzmete bez naknade na lokaciji Reciklažno dvorište Klana, Klana 21/17, 51217 Klana i to u terminima:

od 07.06. do 12.06. unutar radnog vremena reciklažnog dvorišta: ponedjeljak, utorak i petak od 08.00 do 15.00 sati; srijeda, četvrtak od 13.00 do 20.00 sati; subotom od 08.00 do 13.00 sati.

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.