Na području Općine Kostrena nastavlja se nadogradnja sustava za prikupljanje komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Kostrena će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 120 litara za
kućanstva do 1 člana, od 240 litara za kućanstva od 2 do 4 članova, od 360 litara za kućanstva od 5 i više
članova.

Individualni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkih spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Molimo korisnike da svoje spremnike preuzmu bez naknade na lokaciji “Poslovna zona Šoići” – betonara Novotehne, 51221 Šoići, radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati, u razdoblju:

  • od 14.06. do 19.06.Ulica Glavani, Ulica Ive Šodića, Ulica Martinšćica, Ulica Mažeri, Ulica Sveta Lucija, Ulica Šodići, Ulica Šubati, Ulica Vrh Martinšćice
  • od 21.06. do 26.06.OSTALI

*napomena: 22.06. nema podjela spremnika zbog praznika

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.