Na području Grada Kraljevice nastavlja se nadogradnja sustava za prikupljanje komunalnog otpada. Korisnicima na području Grada Kraljevice će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 120 litara za kućanstva do 1 člana, od 240 litara za kućanstva od 2 do 8 članova, od 360 litara za kućanstva od 9 i više članova.

Individualni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkih spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Molimo korisnike da svoje spremnike preuzmu bez naknade radnim danom od 10:00 do 17:00 sati te subotom od 08:00 do 13:00, prema sljedećem rasporedu:

  • od 30.08. do 11.09.2021. na lokaciji Dom kulture i sporta, Kraljevica, Strossmayerova 29, za korisnike s područja Kraljevice i Bakarca
  • od 13.09. do 18.09.2021. na lokaciji Društveni dom “Ivica Turina”, Šmrika, Burićeva 38, za korisnike s područja Šmrike, Križišća, Velog Dola i Malog Dola

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

Korisnici koji još nisu preuzeli svoje individualne zelene spremnike u predviđenim terminima, iste mogu preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga, Mihačeva draga 37 u Rijeci, od ponedjeljka do subote od 08.00 do 20.00 sati.

Molimo korisnike da ponesu svoje kupone, osobnu iskaznicu vlasnika ili odrezak računa KD Čistoća.

Za sve dodatne informacije (rješavanje statusa korisnika, promjena korisnika, promjena podataka o članovima kućanstva i sl.), korisnici se mogu javiti u komercijalnu službu KD Čistoća:

  • osobno na adresi Dolac 14, Rijeka, svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 7.00 do 12.00h,
  • telefonski na brojeve 353-400, 353-402 ili 353-403,
  • ili putem email-a na komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr (kućanstva) ili komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr (poslovni korisnici).