Na području Općine Viškovo nastavlja se nadogradnja sustava za prikupljanje komunalnog otpada. Korisnicima na području Općine Viškovo će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva: od 120 litara za kućanstva do 3 člana, od 240 litara za kućanstva od 4 do 8 članova, od 360 litara za kućanstva od 9 do 12 članova i 2×240 litara za kućanstva od 13 do 17 članova.

Individualni spremnici se dodjeljuju isključivo obračunskim mjestima s maksimalno 4 kućanstva. Višestambeni objekti s 5 i više kućanstava bit će naknadno obaviješteni o dodjeli zajedničkih spremnika za pojedino obračunsko mjesto.

Molimo da Vaše spremnike preuzmete bez naknade na lokaciji saniranog odlagališta neopasnog otpada Viševac, Kapiti BB, 51216 Viškovo (od kružnog raskrižja kod Plodina prema novoj cesti), radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati, prema sljedećem rasporedu:

  • od 20.09. do 25.09. – naselje Marinići (ULICE: MARINIĆI, STRAŽA)
  • od 27.09. do 02.10. – naselje Marinići (ULICE: BEZJAKI, BLAŽIĆI, DRAGA, LUČINIĆI, MUČIĆI, PETRCI, PLASI, STUPARI, ŠTEFANI, TRAMPOV BREG, TURKOVO)
  • od 04.10. do 09.10. – naselje Marčelji (ULICE: BENAŠI, GARIĆI, ILOVCA, KLIĆI, MARČELJI, MAVRI, MELIŠĆA, POGLED, VRŠAK, VRTAČE)
  • od 11.10. do 16.10. – naselja Kosi i Sroki (ULICE: DONJI SROKI, GORNJI SROKI, KULIĆI, PEŠĆIĆIĆI, VALJANI)
  • od 18.10. do 23.10. – naselja Mladenići i Saršoni (ULICE: BIŠKUPI, BRTUNI, BUJKI, MLADENIĆI, TRTNI, BENČANI, GLOBIĆI, LUČIĆI, MARIĆEVA DRAGA, RONJGI, SARŠONI, SKVAŽIĆI, ZORZIĆI)
  • od 25.10. do 30.10. – naselje Viškovo (ULICE: BRNASI, DONJI JUGI, DOVIČIĆI, FURIĆEVO, GORNJI JUGI, JURAŠI, KAPITI, MILOHNI, ŠIROLI, VIŠKOVO, VOZIŠĆE).

MOLIMO OBAVEZNO PONIJETI KUPON.

Uzorak kupona je dostupan u prilogu uz napomenu da će svaki korisnik dobiti svoj individualni kupon.

Korisnici koji još nisu preuzeli svoje individualne zelene spremnike u predviđenim terminima, iste mogu preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga, Mihačeva draga 37 u Rijeci, od ponedjeljka do subote od 08.00 do 20.00 sati.

Molimo korisnike da ponesu svoje kupone, osobnu iskaznicu vlasnika ili odrezak računa KD Čistoća.

Za sve dodatne informacije (rješavanje statusa korisnika, promjena korisnika, promjena podataka o članovima kućanstva i sl.), korisnici se mogu javiti u komercijalnu službu KD Čistoća:

  • osobno na adresi Dolac 14, Rijeka, svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 7.00 do 12.00h,
  • telefonski na brojeve 353-400, 353-402 ili 353-403,
  • ili putem email-a na komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr (kućanstva) ili komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr (poslovni korisnici).