Za nekretninu koja se trajno ne koristi korisnik nije dužan platiti cijenu javne usluge.

Zakonom o gospodarenju otpadom (Zakon) i odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave (odluke) je propisano da je nekretnina koja se trajno ne koristi nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način, uključujući očevid lokacije.