Zakon o gospodarenju otpadom (Zakon) je korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada razvrstao u dvije kategorije:

  1. korisnik kućanstvo i
  2. korisnik koji nije kućanstvo

Zakonom se korisnik koji nije kućanstvo definira kao korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Slijedom navedenog se za nekretnine koje se iznajmljuju plaća cijena javne usluge po cjeniku za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.