Zakon o gospodarenju otpadom (Zakon) je korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada razvrstao u dvije kategorije:

  1. korisnik kućanstvo i
  2. korisnik koji nije kućanstvo

Zakonom se korisnik koji nije kućanstvo definira kao korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge.

Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Slijedom navedenog se za nekretnine koje se iznajmljuju plaća cijena javne usluge po cjeniku za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.