U sklopu prioriteta mjesnih odbora KD Čistoća nedavno je uredilo zelenu površinu na početku Trsatskih stuba, odnosno križanja s Ulicom Franje Račkog. Radi se o manjoj zelenoj površini, koja je veći dio dana u sjeni, ali je vizualno izložena zbog svoje pozicije. Ovim uređenjem površina je oplemenjena cvatućim grmovima te trajnicama prikladnim za rast u hladovini, a već idućeg proljeća navedena će površina unijeti boje na ovo sjenovito mjesto.

Ipak, problem na koji se stalno nailazi na navedenoj površini je, nažalost, izuzetna zagađenost psećim fekalijama. Primijećeno je da ih neodgovorni vlasnici ne sakupljaju za svojim ljubimcima, a s obzirom da je površina relativno mala, gotovo da na njoj nema mjesta koje nije zagađeno. U sklopu uređenja površina je temeljito očišćena te je zasijana nova trava, pa bi zaista predstavljalo veliku štetu da se dosadašnja loša praksa neodgovornih vlasnika pasa nastavi.

Upravo zato, a s ciljem poticanja vlasnika pasa na odgovornije ponašanje kao i obvezu sakupljanja psećeg izmeta, KD Čistoća je pozvalo Dječji vrtić Kvarner na kreativnu suradnju. Predškolska djeca su već vrlo dobro upućena u problematiku, a mnogi od njih su i sami vlasnici pasa, te su zajedno sa svojim odgojiteljicama izradila niz apela i edukativnih crteža koje su, zajedno s vrtlarima Čistoće, postavili u novoposađene gredice i travnjak te su tako ukazali da svi zajedno trebamo čuvati zelenilo našeg grada.

Na kraju, želja je da ove poruke naših najmlađih za čistim travnjacima i cvjetnjacima te očuvanjem zelenila našeg grada dođu do što većeg broja vlasnika pasa.