Na sjednici Skupštine KD Čistoća Bojan Jurdana imenovan je za direktora društva.

Bojan Jurdana je u KD Čistoća zaposlen od 1. siječnja 2013. godine, a od rujna 2019. godine bio je na radnom mjestu zamjenika direktora.

Upravo zbog svog dugogodišnjeg iskustva rada u KD Čistoća, Bojan Jurdana je najbolje upoznat s poslovima i stanjem projekata koji se provode u tom društvu te je u ovoj situaciji najstručniji preuzeti poslove direktora.

Također, Bojan Jurdana ispunjava sve uvjete propisane društvenim ugovorom KD Čistoća i Zakonom o trgovačkim društvima te je Skupština društva stoga smatrala da je Bojan Jurdana najkompetentniji izbor za direktora društva.