Do 19. travnja 2024. godine pokošeni su sljedeći parkovi te površine mjesnih odbora:

 • Park Mlaka (dio),
 • Park Pomerio,
 • Park 1. maja,
 • Park Frančišković,
 • Park Kozala (Park Zvonimira Škerla),
 • Park Ponsal,
 • Kazališni park,
 • Park heroja (dio),
 • MO Centar Sušak – u cijelosti,
 • MO Brajda Dolac – u cijelosti,
 • MO Školjić – u cijelosti,
 • MO Luka – u cijelosti
 • MO Podmurvice (dio),
 • MO Škurinjska draga (dio),
 • MO Pećine (dio),
 • MO Potok (dio),
 • MO Banderovo (dio),
 • MO Orehovica – u cijelosti,
 • MO Pašac (dio),
 • MO Draga (dio),
 • MO Svilno (dio),
 • MO Sveti Kuzam (dio),
 • MO Trsat (dio),
 • MO Vojak (dio),
 • MO Podvežica (dio),
 • MO Brašćine-Pulac (dio),
 • MO Grbci (dio),
 • MO Pehlin (dio),
 • MO Kantrida (dio),
 • MO Mlaka,
 • MO Srdoči.

U tjednu od 22. do 26. travnja košnja će se odvijati na površinama sljedećih mjesnih odbora:

 • MO Kozala,
 • MO Belveder
 • MO Podmurvice
 • MO Gornji Zamet / Grbci
 • MO Gornja Vežica / Trsat
 • MO Sv. Nikola
 • MO Turnić
 • MO Drenova
 • MO Banderovo

U tjednu od 29. travnja do 03. svibnja nastavljaju se radovi u navedenim mjesnim odborima i dodatno se kreće s košnjom u sljedećim mjesnim odborima:

 • MO Brašćine-Pulac
 • MO Pašac
 • MO Draga
 • MO Sveti Kuzam
 • MO Zamet

NAPOMENE:

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (kiše) ili drugih izvanrednih intervencija radne jedinice može doći do promjena u planu košnje.

Također, molimo građane koji uređuju dijelove okoliša svojih zgrada da nove biljke propisno označe. Kako bi novoposađena sadnica bila vidljiva u travi, potrebno ju je okopati, odnosno ukloniti travu oko nje u promjeru najmanje 50 cm, a idealno bi bilo da se dodatno označi s po tri manja kolca. Naime, kako se često radi o malenim sadnicama, molimo građane da postupe na preporučeni način upravo kako uslijed nenamjernog previda pri košnji ne bi došlo do njihovog stradavanja.

Također, molimo građane da ne parkiraju svoja vozila na zelenim površinama (ako dio automobila prelazi na ili iznad zelene površine taj dio nije moguće pokositi).