U utorak 30. ožujka 2021. godine svečano je otvoreno Reciklažno dvorište Klana, a otvorenju su prisustvovali načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić i predstavnici komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka. Reciklažno dvorište Klana šesto je fiksno reciklažno dvorište kojim na svojem području djelovanja upravlja KD Čistoća Rijeka.

Nakon svečanog otvorenja slijede Dani otvorenih vrata Reciklažnog dvorišta Klana gdje će zainteresirani posjetitelji svakoga radnog dana od 12.00 do 13.30 moći razgledati samo dvorište.

Redovan rad Reciklažnog dvorište Klana započinje u utorak 6. travnja 2021. i to ponedjeljkom, utorkom i petkom od 08:00 do 15:00 sati, srijedom i četvrtkom od 13:00 do 20:00 sati, a subotom od 08:00 do 13:00 sati, dok je nedjeljom i praznikom zatvoreno

Reciklažno dvorište Klana, kao i druga reciklažna dvorišta kojima upravlja KD Čistoća, predstavlja važnu sastavnicu u svrhu osiguranja prikladnog zbrinjavanja odvojeno prikupljanog otpada, naročito posebnih kategorija otpada iz kućanstva, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, a usluga korištenja reciklažnog dvorišta besplatna je za korisnike.

Reciklažno dvorište Klana vrijedno je 2.142.875,00 kuna, od kojih 1.821.433,75 kuna, odnosno 85 posto sufinancirano sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostalih 15 posto financirala je Općina Klana iz vlastitih sredstava. Navedenim je iznosom financirana izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, a sama svrha ovoga projekta je pridonijeti ostvarenju ciljane stope odvojeno prikupljenih vrijednih i posebnih vrsta otpada, ali i potaknuti zajedničku svijest o važnosti ispravnog postupanja s otpadom i zaštiti okoliša u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.