KD Čistoća od 1. travnja ponovno omogućava svojim korisnicima odlaganje manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva u mobilnim reciklažnim dvorištima.

Naime, zbog pandemije koronavirusa mobilna reciklažna dvorišta na području Rijeke nisu radila od 23. ožujka 2020. godine.

Na području grada Rijeke određeno je ukupno 24 lokacije na kojima će se do kraja godine nalaziti mobilna reciklažna dvorišta. Radi se o samostalnom mobilnom reciklažnom dvorištu, čije je radno vrijeme od 0-24h, te mobilnom reciklažnom dvorištu s djelatnikom. Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta s djelatnikom je ponedjeljkom i utorkom od 9 do 17 sati, a srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati. Subotom, nedjeljom i praznikom mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom je zatvoreno.

U samostalno mobilno reciklažno dvorište može se odlagati staklo, beterije, tekstil, metalna ambalaža pod tlakom, tetra ambalaža, ambalaža opasnih tvari, lijekovi, papir, sitni električni i elektronički otpad, plastika i metal.

U mobilno reciklažno dvorište s djelatnikom uza sve vrste otpada gore nabrojene, može se odlagati i akumulatori, boje, toneri, tinta, smole, ljepila, otpadna ulja (i jestiva i motorna) te fluorescentne i štedne žarulje.

Termini i lokaliteti na kojima će se nalaziti mobilna reciklažna dvorišta dostupni su na mrežnim stranicama KD Čistoće na linku.

Građani krupni otpad i problematične vrste otpada mogu besplatno odlagati i u reciklažnim dvorištima Mihačeva Draga, Pehlin i Jože Vlahovića te u Podhumu i Urinju, a za korisnike je od 6. travnja otvoreno i Reciklažno dvorište Klana. Više je dostupno na linku.

Također, KD Čistoća svim korisnicima omogućuje besplatni odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, a više je dostupno na linku.