U utorak, 2. lipnja 2020. godine u Ulici Jože Vlahovića u Rijeci otvoreno je novo reciklažno dvorište. Uz već dva postojeća reciklažna dvorišta na području grada Rijeke, u Mihačevoj dragi i na Pehlinu te dva mobilna reciklažna dvorišta, otvaranjem reciklažnog dvorišta u Ulici Jože Vlahovića Grad Rijeka je zadovoljio je kriterije odredbe o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika. Kao i u svim reciklažnim dvorištima, građani u njemu mogu odlagati otpad bez naknade.

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, posebnih kategorija otpada iz kućanstva kao i otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada. Reciklažno dvorište u Ulici Jože Vlahovića u Rijeci služit će poticanju odvajanja i prikupljanja glomaznog, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih guma, metalnog, drvenog i plastičnog otpada, kao i otpadnog papira, kartona, plastične, višeslojne, metalne i staklene ambalaže te posebnih kategorija otpada (poput akumulatora, baterija, lijekova, jestivih i motornih ulja i dr.), kako bi se osigurala njegova odgovarajuća oporaba. Time se ujedno sprječava i nepropisno odlaganje otpada kao i stvaranje komunalnog nereda.

Otvorenju reciklažnog dvorišta nazočili su Alenka Košiša Čičin-Šain zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša, gradonačelnik Vojko Obersnel, zamjenici gradonačelnika Nikola Ivaniš i Marko Filipović, predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat, pročelnica Irena Miličević te direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan.

Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića površine oko 1000 m² namijenjeno je korisnicima s područja grada Rijeke. Kao i u ostalim reciklažnim dvorištima kojima upravlja KD Čistoća, građani svoj otpad dovoze osobno, identificiraju se na ulazu te bez naknade odlažu svoj otpad u za to predviđene spremnike.

Reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, a novo reciklažno dvorište u Ulici Jože Vlahovića bit će za građane otvoreno od ponedjeljka, 8. lipnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.105.510,61 kn s PDV-om. Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike preko Strukturnih i Kohezijskih fondova EU dobivena su bespovratna sredstva u iznosu 781.180,00 kuna, odnosno 85 % iznosa prihvatljivih troškova.

Fotografije: www.rijeka.hr