KD Čistoća d.o.o. Rijeka upješno privelo kraju provedbu projekta „Nabava specijalnog vozila s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada “

Provedba projekta „Nabava specijalnog vozila s dizalicom za odvojeno prikupljanje otpada“ trajala je od 19. studenoga 2020. godine do 18. svibnja 2022. godine, a bespovratna sredstva osigurana su kroz prijavu projekta na Poziv „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Kohezijskog fonda.

Upravo se nabavom vozila za odvojeno prikupljanje otpada doprinosi uspostavi cjelovitog i dobro povezanog sustava gospodarenja otpadom te zadanim ciljevima povećanja stope odvajanja otpada. KD Čistoća d.o.o. je davatelj javne usluge prikupljanja otpada na području 9 jedinica lokalne samouprave te navedeni Projekt provodi kako bi se povećala količina odvojeno prikupljenog otpada.

Osim mogućnosti prikupljanja veće količine otpada tijekom jedne vožnje Projektom se uvelike racionalizira i optimizira poslovanje štedeći vrijeme, gorivo, ljudske resurse te smanjuje emisija onečišćujućih tvari u okoliš.

S obzirom da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša, poticanjem smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, ponovne uporabe te povećanja odvojenog skupljanja otpada, kompleksan i dugoročan proces, u sklopu provedbe projekta provele su se i aktivnosti promocije tj. edukacije svih građana na području pružanja usluge KD Čistoća d.o.o. o odvojenom prikupljanju otpada vodeći se načelima prvenstva (hijerarhije) gospodarenja otpadom kroz sprečavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.