KD Čistoća Rijeka nagrađuje građane cvjetnim lukovicama. Stoga poziva građane koji imaju glomazni otpad iz kućanstva ili zeleni otpad iz okućnica da ga ispravno odlože u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga (Mihačeva draga 37, Rijeka).

Prvih pedeset građana koji u razdoblju od 17. do 23. prosinca 2019. godine dovezu otpad i ispravno ga odlože u reciklažno dvorište, dobit će po jednu vrećicu zajedno s uputama za sadnju. Za tu je akciju pripremljeno pedeset platnenih vrećica s mješavinom lukovica koje cvatu od travnja do lipnja te doprinose očuvanju bioraznolikosti. 

Napominjemo da građani u Reciklažnom dvorištu Mihačeva draga mogu odložiti papir i karton, višeslojnu ambalažu, staklenu ambalažu, plastiku i plastičnu ambalažu, drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje, otpadne gume, tekstil (odjeća i obuća), biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice), građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku), baterije i akumulatore, lijekove, boje, tinta, toneri, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalnu ambalažu pod tlakom, ambalažu od opasnih tvari te  fluorescentne i štedne žarulje.

Otpad se zaprima isključivo od građana u količini do 2 m3 (jednom na godinu, izuzev građevnog otpada) i to u radnom vremenu od ponedjeljka do subote od 08.00. do 20.00 sati.