• BOROVIČKA 3
 • BRNELIĆI 8
 • CENTAR DRAŽICA , DRAŽIČKIH BORACA 64/7 – PARKIRALIŠTE
 • JELENJE 112, JELENJE
 • KUKULJANI 2
 • LUBARSKA 18
 • LUKEŽI 56 – nasuprot
 • OKRŠAJ 77
 • PLANINSKA 51
 • PODHUM 16A – KOD DJEČJEG IGRALIŠTA
 • PODHUM 303A
 • PODHUM 320B
 • PODHUM 80 (STARI PODHUM)
 • PODKILAVAC 23A
 • PODKILAVAC 85
 • PODKILAVAČKA 16
 • RECIKLAŽNO DVORIŠTE PODHUM
 • STOLAC 11
 • ŠKOLSKA 2
 • TRNOVICA 16
 • ZORETIĆI 27