• BELIĆI 1
 • BRESTOVICE 22
 • BRESTOVICE 15
 • BRESTOVICE 34 – nasuprot
 • BRNČIĆI 34
 • ĆIKOVIĆI 28
 • FRLANI 22
 • GORNJI TURKI 21
 • JURČIĆI 42
 • JELUŠIĆI 38
 • JURČIĆEVA 10
 • JURČIĆI 60/A
 • JURJENIĆI 1
 • JURJENIĆI 58
 • KRAJEVAC 21
 • KUDEJI 6 – nasuprot autobusnog stajališta
 • NA BRDEH 40
 • NN ĆIKOVIĆI 173
 • NN ĆIKOVIĆI 42
 • RUBEŠI 127
 • RUBEŠI 17
 • RUBEŠI 82
 • RUBEŠI 183/ E
 • RUBEŠI 181
 • SPINČIĆI 132
 • SPINČIĆI 158 – nasuprot
 • SPINČIĆI 64a – kod trgovine
 • ŠPOROVA JAMA 2
 • TIJANOVO 1 – kod dječjeg igrališta
 • TRINAJSTIĆI 10
 • TRINAJSTIĆI 97
 • TRINAJSTIĆI 46
 • TUHTANI 8 – nasuprot
 • ŽEGOTI 24