• BREZA 12
  • KALUŽICA 51
  • KLANA 179 – 186 KOD POŠTE
  • KLANA 19
  • KLANA 243, CENTAR KOD ŠKOLE NA BUS STANICI
  • KLANA 33, CENTAR KOD OPĆINE
  • LISAC, KOD IGRALIŠTA
  • STUDENA 4 – CENTAR KOD DUĆANA
  • STUDENA 17
  • ŠKALNICA 20E , OKRETIŠTE AUTOBUSA