U slučaju promjene korisnika usluge, odnosno nositelja računa, korisnik je obvezan u roku od 15 dana predati pisani zahtjev (u prilogu) KD Čistoća d.o.o.

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se od datuma prijave.

Promjene podataka dostavlja se davatelju usluge na adresu KD Čistoća d.o.o., Dolac 14, Rijeka ili neposredno u šalter sali kao i na e-mail komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, odnosno komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr

Za više informacija kontaktirajte našu komercijalnu službu na 051 353 400 (stambeni prostori) i 051 353 403 (poslovni prostori).

Prilog: