Ne. Granje i zeleni otpad iz vrtova i okućnica ne spadaju u glomazni komunalni otpad. Prema Odluci o komunalnom redu Grada Rijeke na javne površine kao i u spremnike za otpad zabranjeno je odlagati piljevinu, odrezano šiblje i granje te sav ostali zeleni otpad.

Navedena se vrsta otpada može besplatno se mogu zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta Mihačeva draga i Pehlin (do 2 m3 godišnje). Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost usluge odvoza glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika gdje po istim uvjetima građani umjesto odvoza glomaznog otpada mogu naručiti odvoz zelenog otpada nastalog orezivanjem vrtova i okućnica. Više o navedenome je dostupno na poveznici.

Besplatno na ovaj način mogu zbrinuti svoj otpad samo građani, a ne pravne osobe.

Također se preko komercijalne službe KD Čistoća može naručiti odvoz za vlastite potrebe po cijenama od 400,00 kn (spremnik od 3 m3) ili 600,00 kn (spremnik od 5 m3).