Glomazni otpad se besplatno može odložiti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića u Rijeci kao i Reciklažno dvorište Podhum i Reciklažno dvorište Urinj (količina otpada po domaćinstvu je ograničena na 2 m3 godišnje).

Građanima svih jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom je omogućen i odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, uz popunjen i predan zahtjev. Obrasci zahtjeva se nalaze na stranici Glomazni otpad.

Također, na cijelom području djelovanja KD Čistoća odvoz glomaznog otpada moguće je naručiti i individualno, tj. o vlastitom trošku, putem spremnika od 5 m³, po cijeni od 1.600,00 kuna (s PDV-om), te u vezi istoga molimo kontaktirati komercijalnu službu na telefon 353 416, odnosno e-mail komercijala.prodaja@cistoca-ri.hr.