Glomazni otpad se besplatno može odložiti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića u Rijeci kao i Reciklažno dvorište Podhum i Reciklažno dvorište Urinj (količina otpada po domaćinstvu je ograničena na 2 m3 godišnje).

Građanima svih jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom je omogućen i odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, uz popunjen i predan zahtjev. Obrasci zahtjeva se nalaze na stranici Glomazni otpad.