Uređaj za evidenciju korištenja spremnika svako korištenje evidentira kao predaju otpada u volumenu koji odgovara volumenu uređaja za evidenciju. U praksi to znači da se kod uređaja za evidenciju koji omogućuju ubacivanje 30 litara otpada svako korištenje uređaja evidentira kao predaja otpada u volumenu od 30 litara. Cijena jednog korištenja uređaja za evidenciju koji omogućuje ubacivanje 30 litara otpada po trenutnom cjeniku javne usluge iznosi 0,41 EUR/3,12 HRK s uključenim PDV-om.