U Kostreni je u četvrtak 16. srpnja 2020. godine održana završna konferencija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, vrijednog 3,5 milijuna kuna, od kojih je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Sredstva su dobivena prijavom Općine Kostrena na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Građenje reciklažnih dvorišta“. Reciklažnim dvorištem će upravljati Komunalno društvo Čistoća Rijeka.

Reciklažno dvorište izgrađeno je na parceli površine 2.642 m2, uz prilaznu cestu koja vodi od kružnog raskrižja Urinj prema glavnom ulazu u Rafineriju nafte Rijeka. Sastoji se od ograđenog platoa površine 959 m2 na kojem su smještena 32 spremnika za različite vrste otpada, vaga, uredski kontejner i dva parkirna mjesta, od kojih je jedno predviđeno za osobe s invaliditetom. Na obodu platoa reciklažnog dvorišta izveden je i vatrogasni prilaz.

Direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan istaknula je da će se u reciklažnom dvorištu zaprimati sve korisne vrste otpada iz kućanstva poput papira, metala, stakla, plastike, tekstila kao i glomaznog otpada, ali i problematične vrste otpada, poput starih baterija, lijekova, ambalaže deterdženata, sredstava za čišćenje te motornih i jestivih ulja. U reciklažnom dvorištu će se moći odložiti i biorazgradivi zeleni otpad nastao uređivanjem okućnica. Sav otpad prikupljen u reciklažnom dvorištu predaje se ovlaštenim koncesionarima na daljnju oporabu.

Direktorica Kukuljan je također dodala da je u suradnji s Općinom Kostrena proširena i usluga besplatnog odvoza glomaznog i biorazgradivog zelenog otpada nastalog uređivanjem okućnica na obračunskom mjestu korisnika, odnosno na mjestu nastanka. Naime, ispunjavanjem predviđenog obrasca mještani Kostrene mogu na kućnom pragu naručiti uslugu te će KD Čistoća bez naknade prikupiti takav otpad. Time se ujedno sprječava nepropisno odlaganje otpada kao i stvaranje komunalnog nereda.

Projektom reciklažnog dvorišta Kostrena želi povećati udio odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada i smanjiti količine preostalog, miješanog komunalnog otpada, a u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom. „Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu pri uspostavi odvojenog prikupljanja otpada i održivog gospodarenja otpadom, zato nam je važno da smo osigurali mještanima sve preduvjete da mogu odvajati što više vrsta otpada i na takav način utjecati na ekološku sliku Kostrene, ali i kućni budžet“, rekao je općinski načelnik Dražen Vranić.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dario Modrić istaknuo je kako se na reciklažnom dvorištu ne obavlja obrada otpada, već da je riječ o ograđenim i nadziranim prostorima, namijenjenim odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada, što omogućuje mještanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

U utorak 21. srpnja 2020. godine od 18.00 do 19.30 sati na You Tube platformi planirano je i održavanje webinara, online radionice o odvojenom prikupljanju otpada i ulozi reciklažnog dvorišta. Poveznica na predavanje će biti objavljena na mrežnim stranicama Općine Kostrena kao i na Facebook stranici Naša Kostrena.

Cjelokupni popis vrsta otpada koje će se zaprimati u reciklažnom dvorištu kao i druge informacije o reciklažnom dvorištu u Kostreni bit će objavljene na mrežnim stranicama Općine Kostrena i KD Čistoća, a mještanima će na kućne adrese biti dostavljen i promotivni materijal.

Foto: www.kostrena.hr