Komunalno društvo Čistoća nastavlja nadogradnju i unaprjeđenje sustava prikupljanja otpada na način da se na cijelom području djelovanja sukcesivno uvodi individualni sustav u sklopu kojeg će svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Nakon nadogradnje sustava na području riječkog prstena, u travnju 2021. godine KD Čistoća nastavlja implementaciju individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom i na područje grada Rijeke te započinje u Mjesnom odboru Grbci podjelom individualnih spremnika za miješani komunalni otpad i reciklabilne vrste otpada svim korisnicima koji žive u obiteljskim kućama.

Individualni spremnici na području grada Rijeke će se dodjeljivati bez naknade.

Dodijeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva.

KAKO ĆE SE DODJELJIVATI SPREMNICI ZA OBITELJSKE KUĆE?

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s manje od četiri stana dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika.

Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoće prema planu i programu dodjele, a u situacijama kada korisnici neće biti na adresi u datom terminu dostave, svoje spremnike će moći preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga.

Korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te ih u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje. Kao i kod dodjele spremnika, i o početku korištenja individualnih spremnika, mjestu za njihovo preuzimanje i pražnjenje i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada u ulici korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem obavijesti na kućnu adresu.