U petak 24. svibnja 2019. godine Komunalno društvo Čistoća Rijeka je predstavilo novitet – pametne solarne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada.

Od ukupno 12 kompleta pametnih solarnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, 7 kompleta će biti postavljeno u Rijeci, te po jedan komplet u Kostreni, Jelenju, Čavlima, Klani i Kastvu.

Radi se o „pametnom“ modularnom spremniku za prikupljanje miješanog i vrijednog, reciklabilnog otpada. Ova vrsta spremnika, uz brojna inovativna rješenja, ima ugrađene senzore koji mjere popunjenost spremnika i podatke u realnom vremenu šalju u upravljački softver gdje se ti podaci obrađuju. Time je omogućeno da pametni spremnici sami dojavljuju kada su spremni za pražnjenje. Također, pametni spremnik ima snažnu prešu koja komprimira otpad te time omogućuje odlaganje pet do sedam puta veće količine otpada od uobičajenih spremnika za otpad. Rezultat toga su značajne uštede u vremenu, ljudskim resursima, energentima te doprinos smanjenju emisija onečišćujućih tvari u okoliš. Pametni spremnik svu energiju koja mu je potrebna za rad dobiva direktno od Sunca pomoću fotonaponskog panela te ga se stoga može koristiti svuda, bez potrebe za dodatnim priključcima.

Jedan komplet pametnih spremnika se sastoji od spremnika visokog kapaciteta i spremnika standardnog kapaciteta. Pametni spremnik visokog kapaciteta ima ugrađenu prešu i kapacitet do 800 litara. Koristi se za miješani otpad i radi na solarni pogon. Svega sat vremena Sunca potrebno je za mjesec dana rada, a dovoljno je indirektno sunčevo zračenje.

Pametni spremnik standardnog kapaciteta nema ugrađenu prešu i kapaciteta je 190 litara. Koristi se za reciklabilni otpad te se napaja energijom spremnika visokog kapaciteta. Zahvaljujući solarnoj energiji, oba spremnika imaju mogućnost dojave o popunjenosti.

Implementacijom pametnih spremnika, kao digitalno naprednom tehnologijom, poboljšana je učinkovitost u segmentu gospodarenja otpadom, kojom se doprinosi smanjenju troškova i smanjenju potrošnje resursa, a grad Rijeka dodatno potvrđuje status Pametnog grada. Tako se Rijeka pridružila brojnim europskim i svjetskim gradovima koji su prepoznali kako učinkovitost ove vrste spremnika tako i njihovu ambijentalnu vrijednost.

Naime, u najužem središtu Rijeke, uključujući i najfrekventniju gradsku pješačku zonu Korza, do sada su u upotrebi ukupno 93 košarice za otpatke kapaciteta 25 do 30 litara, a koje se prazne od 3 do 12 puta dnevno. U navedene se košarice uglavnom odlaže preostali neiskoristivi otpad, ali i razne vrijedne sirovine poput plastične, višeslojne i metalne ambalaže. Implementacijom pametnih spremnika te postupnom zamjenom postojećih košarica za otpad postiže se dvostruki učinak – veća količina prikupljenog vrijednog otpada, odnosno smanjenje količine preostalog, miješanog komunalnog otpada, ali i 18 puta manji broj pražnjenja, čime se postiže značajne uštede u vremenu, energentima i ljudskim resursima. Cijena jednog kompleta ovih pametnih spremnika iznosi 79.500 kuna.

Kao posebnu, dodanu vrijednost, pametni spremnik omogućuje prilagodbu izgleda spremnika postavom dizajniranih vizuala i edukativnih poruka na vidljive površine zbog čega ima istovremeno ulogu u edukaciji građana, ali može biti, kao u primjeru KD Čistoća, zanimljiv element urbane opreme.

U tom su smislu novi spremnici „odjeveni“ u originalna likovna rješenja riječkih umjetnika. Do inicijative je došlo s namjerom podizanja svijesti o ispravnom postupanju s otpadom, ali i poticanja lokalnih umjetnika na promišljanje same urbane opreme grada.

Riječki su umjetnici stoga bili pozvani na dostavu prijedloga likovnih rješenja početkom 2019., a odabrani radovi su tiskani te aplicirani na 12 kompleta pametnih solarnih spremnika. Autori radova su likovni umjetnici Mirna Sišul, Jadranka Lacković (ojoMAGico), Ines Milčić (Pekmezmed), Tanja Blašković, Marko Muzica (Ninja Tiger) i Vladimir Tomić (Mosk).

Projektom oslikavanja novih spremnika, KD Čistoća je podržala i prezentirala talent riječkih umjetnika. Svi odabrani umjetnici potpisuju brojna djela koja čine odraz specifičnog identiteta Rijeke. Upravo stoga će ovako oslikani spremnici, osim primarne funkcije, imati i značajan dodatni vizualni efekt i vrijednost.

Širenje projekta se očekuje daljnjom nabavkom i širenjem mreže pametnih spremnika kao i oslikavanjem kamiona KD Čistoće, a sve pod kišobranom mobilnog street arta s ciljem povezivanja zajednice i komunalnog tima koji joj služi.