Poštovani korisnici, obavještavamo da je došlo do promjene lokaliteta postave samostalnog mobilnog reciklažnog dvorišta koje je po rasporedu dana 26.08.2019 trebalo biti na adresi Baretićevo 13a u Rijeci. Kako je na navedenom lokalitetu izgrađen kružni tok, nova lokacija za postavu mobilnog reciklažnog dvorišta je Androv breg 25.

Zahvaljujemo na razumijevanju.