Poštovani,

s obzirom da primjena novog sustava javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kostrena započinje 30. siječnja 2023. godine, do kada će se povući postojeći spremnici za otpad s javnih površina, ovim putem obavještavamo da je za dio korisnika određeno da svoj komunalni otpad predaju putem poluukopanih spremnika s elektroničkim ključem. Isključivo oni korisnici za koje je određena ovakva predaja otpada dobit će putem pošte poziv i kupon za preuzimanje elektroničkog ključa.

Sve korisnike koji dobiju poziv za preuzimanje elektroničkog ključa pozivamo da isto učine u Reciklažnom dvorištu Urinj u razdoblju od 16. do 28. siječnja 2023. godine u radnom vremenu Reciklažnog dvorišta.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Urinj je: ponedjeljak, utorak i petak od 08:00 do 15:00 sati, srijeda i četvrtak od 13:00 do 20:00 sati te subota od 08:00 do 13:00 sati.

Prilikom preuzimanja ključa korisnici će dobiti točnu poziciju poluukopanih spremnika koji će im biti namijenjeni kao i sve potrebne upute za korištenje ključa i spremnika.

Svaki elektronički ključ ima jedinstveni kod koji će se pridružiti konkretnom korisniku, a temeljem kojeg će se putem informatičkog sustava evidentirati sva korištenja pojedinih spremnika.

Poluukopane spremnike korisnici mogu koristiti na ispravan način prema vlastitim potrebama, bez obzira na raspored njihova pražnjenja.

Korisnici koji su ranije preuzeli individualne spremnike za otpad dužni su iste vratiti kada dođu po pripadajući elektronički ključ.

Elektronički ključ korisnici mogu preuzeti uz predočenje osobne iskaznice i kupona.