S obzirom da je za dio korisnika na području Grada Kastva predviđen način primopredaje komunalnog otpada putem zajedničkih poluukopanih spremnika za koje su preuzeti elektronički ključevi, ovim putem pozivamo te korisnike da mogu obaviti povrat prethodno preuzetih individualnih spremnika.

Povrat individualnih spremnika može se obaviti na parkiralištu između ulica Njivi, Kundajevo i Pilepčić pokraj pripadajućih poluukopanih spremnika u sljedećim terminima:

  • 15. studenog 2022. godine (utorak) od 09:00 do 12:00 sati ili
  • 16. studenog 2022. godine (srijeda) od 14:00 do 17:00 sati

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.