U petak, 12. veljače 2021. godine u Vijećnici Grada Rijeke potpisan je Ugovor za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj dragi između Grada Rijeke i izvođača radova, Zajednice ponuditelja TEHNIX d.o.o. iz Donjeg Kraljevca i GP KRK d.d. iz Krka.

Projektom izgradnje sortirnice, jednim od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom, nastavlja se investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

Sortirnica u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva draga gradit će se na ukupnoj površini od 5.636 m2, a obuhvaća izgradnju hale sortirnice, nadstrešnice za odlaganje baliranog reciklažnog materijala, postrojenja za vaganje i natkriveno parkiralište.

Direktor tvrtke TEHNIX D.O.O Đuro Horvat i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel
foto: www.rijeka.hr

U hali sortirnice bit će smješteno postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, a postrojenje za vaganje služit će za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu. Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela za proizvodnju električne energije za potrebe sortirnice čime se doprinosi ekološkom očuvanju okoliša i smanjivanju troškova pogona.

Tehnološkim je procesom postrojenja sortirnice obuhvaćen prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološka separacija neiskorištenog materijala i reciklaža sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša. Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog korisnog otpada koji ulazi u postrojenje. U sortirnici se planira izdvajanje plastike, kartona, papira, PET ambalaže, MET ambalaže, tekstila, stakla i metala.

Ugovor za izgradnju i opremanje sortirnice u Mihačevoj Dragi vrijedan je 33.568.157,43 kn (s PDV-om) te obuhvaća cijenu izvođenja svih građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova te opremanje sortirnice. Ugovorom nisu obuhvaćene usluge vođenja projekta, usluge projektantskog nadzora, usluge stručnog nadzora i drugo. Uvođenje izvođača radova u posao planirano je do kraja veljače ove godine, dok je planirani rok dovršetka radova 12 mjeseci.

S potpisivanja ugovora
foto: www.rijeka.hr

Projekt financiran EU sredstvima

Projekt „Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva draga“ sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.301.045,00 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 36.805.050,09 kuna. Ministarstvo zašite okoliša i energetike preko strukturnih i kohezijskih fondova EU priznaje 85% iznosa prihvatljivih troškova, odnosno, bespovratna sredstva koja se dodjeljuju sufinanciranjem prihvatljivih troškova iznose 31.284.318,09 kuna.

Preostala sredstva do ukupne vrijednosti projekta iznose 6.016.726,91 kuna i snose ih Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave – gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena – prema kriteriju procjene udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u ukupnoj količini otpada. Konačni iznosi učešća utvrditi će se po realizaciji projekta.

Stalno unapređenje i nadogradnja sustava prikupljanja otpada

Podsjetimo, integrirani sustav odvojenog prikupljanja vrijednih vrsta otpada na kućnom pragu na području grada Rijeke i riječkog prstena uspostavljen je još 2015. godine i to postavljanjem više od 8.800 posebnih vizualno obilježenih spremnika za vrijedne vrste otpada, tzv. Otpadnika.

Unapređenje usluge je nastavljeno uspostavom sustava pametnih solarnih spremnika u Rijeci i riječkom prstenu gdje je od 2019. do sada postavljeno 27 kompleta takvih spremnika, a uskoro će biti postavljeno još 10 novih. Implementirana je također i mreža poluukopanih spremnika u gustom urbanom tkivu centra Rijeke, a nadogradnja sustava se nastavlja i skorim uspostavljanjem mreže ukopanih spremnika. Valja istaknuti i više od 100 spremnika za tekstil, odnosno staru odjeću i obuću koji su dostupni korisnicima na području djelovanja KD Čistoća, kao i 600 dodijeljenih kompostera za kućnu uporabu.

Također, KD Čistoća Rijeka na svojem području djelovanja upravlja s tri mobilna reciklažna dvorišta te pet fiksnih reciklažnih dvorišta koja imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Tijekom 2019. i 2020. godine nadograđena je i usluga zbrinjavanja glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge na cijelom području djelovanja KD Čistoća, što znači da je svakom pojedinom korisniku omogućen individualni odvoz glomaznog otpada na kućnom pragu jednom godišnje.

Kao važno unapređenje i nadogradnja sustava prikupljanja otpada u 8 je jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća gospodari otpadom provedena individualizacija sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada na način da je svakom korisniku dodijeljen individualni zeleni spremnik za odlaganje otpada, a koji korisnici u predviđenim terminima predaju na pražnjenje.

U daljnjoj fazi individualizacije sustava prikupljanja otpada svim će se korisnicima na području djelovanja KD Čistoća omogućiti zbrinjavanje vrijednih vrsta otpada u zasebne, individualne spremnike, i to na način da će obiteljskim kućama biti dodijeljeni zasebni spremnici za vrijedne vrste otpada, dok će višestambenim zgradama ista usluga biti pružena putem zajedničkih spremnika za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada koji će biti zaštićeni i zaključani, što znači isključivo na raspolaganju onim korisnicima kojima su i namijenjeni.

Tijekom 2021. individualizacija sustava se nastavlja i na području grada Rijeke i to sukcesivno, po mjesnim odborima, odnosno dijelovima grada.

Korisnicima će, po potpunoj uspostavi sustava, biti dostupno 65.000 spremnika za vrijedne vrste otpada kao i 35.000 spremnika za preostali, miješani komunalni otpad.

Konačno, navedeni će sustav, osim što omogućava građanima upravljanje vlastitim otpadom, svakako potaknuti značajan rast količina i kvalitete odvojeno prikupljenih vrijednih vrsta otpada.