Košnja zelenih površina u gradu Rijeci započela je početkom mjeseca ožujka. Trava u ovo doba godine raste neravnomjerno, ovisno mikroklimatskim uvjetima tako da se kosilo na lokacijama  intenzivnijeg rasta.

Do 26.03.2024. godine pokošeni su sljedeći parkovi te površine Mjesnih odbora:

 • Park Mlaka (dio),
 • Park Pomerio,
 • Park 1. Maja,
 • Park Frančišković,
 • Park Kozala (Park Zvonimira Škerla),
 • Park Ponsal, Kazališni park,
 • Park heroja (dio)
 • MO Centar Sušak  – u cijelosti,
 • MO Brajda Dolac – u cijelosti,
 • MO Školjić – u cijelosti,
 • MO Luka – u cijelosti
 • MO Podmurvice (dio),
 • MO Škurinjska draga (dio),
 • MO Pećine (dio),
 • MO Potok (dio),
 • MO Banderovo (dio),

U tjednu 25. – 29. 03. se košnja odvija na površinama sljedećih Mjesnih odbora:

 • MO Kozala,
 • MO Belveder
 • MO Mlaka
 • MO Srdoči
 • MO Gornja Vežica
 • MO Sv. Nikola

Od idućeg tjedna odnosno od 02.04.2024. nastavljaju se radovi u navedenim mjesnim odborima i dodatno se kreće s košnjom na sljedećim lokacijama:

 • MO Drenova
 • MO Podvežica
 • MO Krimeja
 • MO Podmurvice
 • MO Turnić

NAPOMENE:

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (kiše) ili drugih izvanrednih intervencija radne jedinice može doći do promjena u planu košnje.

Također, molimo građane koji uređuju dijelove okoliša svojih zgrada da nove biljke propisno označe. Kako bi novo posađena sadnica bila vidljiva u travi, potrebno ju je okopati, odnosno ukloniti travu oko nje u promjeru najmanje 50 cm, a idealno bi bilo da se dodatno označi s po tri manja kolca. Naime, kako se često radi o malenim sadnicama, molimo građane da postupe na preporučeni način upravo kako uslijed nenamjernog previda pri košnji ne bi došlo do njihovog stradavanja.