Poštovani korisnici, u nastavku donosimo plan košnje za razdoblje od 22. do 26. svibnja 2023. godine.

Košnja obavljena na cijelom području sljedećih mjesnih odbora:

 1. Centar
 2. Luka
 3. Brajda-Dolac
 4. Potok
 5. Školjić
 6. Banderovo
 7. Brašćine-Pulac
 8. Bulevard
 9. Pašac
 10. Trsat
 11. Mlaka
 12. Grbci
 13. Zamet
 14. Drenova
 15. Kantrida
 16. Podvežica
 17. Gornji Zamet
 18. Škurinjska draga
 19. Orehovica

Košnja će se obavljati na sljedećim lokalitetima:

 1. MO Pehlin / MO Sv. Kuzam
 2. MO Podmurvice
 3. MO Kozala / MO Belveder
 4. MO Pećine
 5. Park J. Vlahovića / Park Mlaka
 6. MO Turnić
 7. MO Sveti Nikola
 8. MO Škurinje
 9. MO Srdoči
 10. MO Gornja Vežica

U planu radova su također i sljedeći mjesni odbori i lokaliteti:

 1. MO Vojak
 2. MO Krimeja
 3. MO Draga
 4. MO Svilno

Napomene:

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (kiše) ili drugih izvanrednih intervencija radne jedinice može doći do promjena u planu košnje.

Također, molimo građane koji uređuju dijelove okoliša svojih zgrada da nove biljke propisno označe. Kako bi novoposađena sadnica bila vidljiva u travi, potrebno ju je okopati, tj. ukloniti travu oko nje u promjeru najmanje 50 cm, a idealno bi bilo da se dodatno označi s po tri manja kolca. Naime, kako se često radi o malenim sadnicama, molimo građane da postupe na preporučeni način upravo kako uslijed nenamjernog previda pri košnji ne bi došlo do njihovog stradavanja.