U tjednu od 03. do 07. lipnja košnja se obavlja na površinama sljedećih mjesnih odbora:

 • MO Centar-Sušak
 • MO Luka
 • MO Školjić
 • MO Pehlin
 • MO Kantrida
 • MO Vojak
 • MO Škurinje
 • MO Sveti Nikola
 • MO Bulevard
 • MO Podvežica

U tjednu od 10. do 14. lipnja nastavljaju se radovi u navedenim mjesnim odborima i dodatno se kreće s košnjom u sljedećim mjesnim odborima:

 • MO Srdoči
 • MO Mlaka
 • MO Krimeja
 • MO Brajda

NAPOMENE:

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika (kiše) ili drugih izvanrednih intervencija radne jedinice može doći do promjena u planu košnje.

Također, molimo građane koji uređuju dijelove okoliša svojih zgrada da nove biljke propisno označe. Kako bi novoposađena sadnica bila vidljiva u travi, potrebno ju je okopati, odnosno ukloniti travu oko nje u promjeru najmanje 50 cm, a idealno bi bilo da se dodatno označi s po tri manja kolca. Naime, kako se često radi o malenim sadnicama, molimo građane da postupe na preporučeni način upravo kako uslijed nenamjernog previda pri košnji ne bi došlo do njihovog stradavanja.

Također, molimo građane da ne parkiraju svoja vozila na zelenim površinama (ako dio automobila prelazi na ili iznad zelene površine taj dio nije moguće pokositi).