Poštovani korisnici, primjena odvojenog sakupljanja biootpada na području Općine Viškovo trebala bi početi u travnju 2023. godine. Odvojeno sakupljanje biootpada dio je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koju na području Općine Viškovo pruža Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Rijeka.

Odvojeno sakupljanje biootpada je obavezno za sve korisnike navedene javne usluge iz kategorije kućanstva. Biootpad će se prikupljati putem biorazgradivih vrećica koje će korisnicima biti podijeljene prije početka primjene odvojenog sakupljanja biootpada.

Osim predaje biootpada putem vrećica davatelju javne usluge, korisnici svoj biootpad mogu pravilno zbrinuti i kućnim kompostiranjem korištenjem vlastitih ili kompostera dodijeljenih od strane Općine Viškovo ili u kompostištima vlastite izrade. Korisnicima koji odluče svoj biootpad zbrinjavati kućnim kompostiranjem neće biti dodijeljene vrećice za biootpad niti će biti uključeni u sustav prikupljanja biootpada. Sukladno navedenom, KD Čistoća moli sve korisnike koji se odluče zbrinjavati svoj biootpad kućnim kompostiranjem da ispune i potpisom ovjere priloženu Izjavu o kompostiranju te je najkasnije do 31. siječnja 2023. godine dostave osobno ili poštom na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, odnosno elektroničkom poštom na adresu pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Svi ostali korisnici bit će pravovremeno obaviješteni o mjestu i terminu preuzimanja pripadajućih biorazgradivih vrećica te o rasporedu prikupljanja biootpada.

Izjavu o kompostiranju moguće je preuzeti iz priloga ove objave ili na mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Prilog: Izjava o kompostiranju