Obavještavamo da KD Čistoća d.o.o. odgađa naplatu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada Nacionalnog stožera civilne zaštite na vrijeme od 3 mjeseca počevši od 1. ožujka 2020. godine.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveza neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Nakon ukidanja mjera od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite razmotrit će se i donijeti odluke o gore navedenim davanjima za vrijeme zabrane obavljanja djelatnosti poduzetnicima, dok će se za poduzetnike kojima nije zabranjeno obavljanje djelatnosti otpis navedenih davanja razmotriti prema naknadno utvrđenim kriterijima.