Raspored izvanrednog pražnjenja individualnih spremnika za miješani komunalni otpad i reciklabilne vrste otpada po rutama na području općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo te gradova Bakra, Kastva i Kraljevice.

NAPOMENA: višak miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada dozvoljeno je ostaviti pored odgovarajućeg individualnog spremnika sukladno izvanrednim terminima pražnjenja istih.

Pregled termina dostupan je i na poveznici u nastavku: Izvanredni termini pražnjenja individualnih spremnika

Izvanredni termini pražnjenja individualnih spremnika po jedinicama lokalne samouprave:

Općina Čavle 

Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.

Ruta B: Žuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – četvrtak 28.09.2023. NAPOMENA: spremnike ostaviti vani cijeli dan.

Ruta D: Žuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – srijeda 27.09.2023. NAPOMENA: spremnike ostaviti vani cijeli dan.

Ruta E: Plavi spremnici za papir i kartonsku ambalažu – subota 30.09.2023.

Općina Jelenje     

Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.

Ruta D: Žuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – petak 29.09.2023.

Ruta C: Žuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – petak 29.9.2023. NAPOMENA:  spremnike ostaviti vani vani cijeli dan.

Općina Klana

Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad  – pražnjenje prema programu u srijedu 27.09.2023.

Općina Kostrena

Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.

Ruta C: Žuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – srijeda 04.10.2023.

Općina Viškovo

Ruta B: Biootpad – četvrtak 28.9.2023.

Ruta D: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09.2023..

Ruta D: Biootpad – srijeda 27.9.2023.

Ruta E: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09.2023.

Ruta E: Biootpad – četvrtak 28.9.2023.

Ruta F: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – četvrtak 28.09.2023.

Ruta F: Žuti spremnici za plastičnu , metalnu i višeslojnu ambalažu – petak 29.9.2023.

Ruta F: Biootpad – srijeda 27.9.2023.

Ruta G: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – četvrtak 28.09.2023.

Grad Bakar

Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – pražnjenje prema programu.

Ruta F: Plavi spremnici za papir i kartonsku ambalažu – petak 29.09.2023. NAPOMENA: spremnike ostaviti vani cijeli dan.

Ruta F: Žuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – pražnjenje prema programu.

Grad Kastav

Ruta D: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – petak 29.09.2023.

Ruta F: Zeleni spremnici za miješani komunalni otpad – srijeda 27.09. 2023.

Ruta F: Žuti spremnici za plastičnu, metalnu i višeslojnu ambalažu – srijeda 27.09.2023.

Grad Kraljevica

Pražnjenje individualnih spremnika za miješani komunalni otpad i reciklabilne vrste otpada vrši se prema redovnom programu.