KD Čistoća d.o.o. Rijeka poziva sve zainteresirane na prijavu radova na natječaj za odabir likovnih rješenja za pametne spremnike.

Natječaj je osmišljen s ciljevima poticanja zajedničke svijesti o ispravnom postupanju s otpadom, jedinstvenog vizualnog brendiranja komunalne opreme, te, konačno, sudjelovanja građana u promišljanju i stvaranju suvremene održive zajednice.

Natječaj započinje 31. srpnja, a rok za dostavu radova je srijeda, 26. kolovoza do 15:00 sati. Svi imaju pravo sudjelovanja, bez obzira na godine i profesionalno usmjerenje!

Žiri će odabrati 10 najboljih radova čiji će autori biti nagrađeni sa sezonskom pretplatom 2020./2021. za dvije osobe u HNK Ivana pl. Zajca te dodatnim prigodnim poklonima. Odabranih 10 radova ide u idući krug javnog glasanja na mrežnoj stranici KD Čistoće Rijeka (www.cistocarijeka.hr) gdje upravo građani biraju 5 najboljih radova koji će se aplicirati na pametne spremnike i postaviti na javne gradske površine.

Svi zainteresirani svoje radove mogu poslati na adresu: info@cistoca-ri.hr ili osobno predati u KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 4. kat, soba 309.

Više o samom natječaju, rokovima i pravilima natječaja nalazi se na poveznici: