Zatvori

USLUGA PROVOĐENJA PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZODORACIJE KROZ 2022. GOD.

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: E-mv 001/22

Rok za dostavu ponude: 14.01.2022. u 10:00 sati