Zatvori

Najam novog komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada zapremnine min. 7 m3

Jednostavna nabava / Isporuka roba
Evidencijski broj: E-mv 272/21

Rok za dostavu ponude: 30.12.2021. u 09:00 sati