Zatvori

Najam komunalnog vozila za odvoz i kompaktiranje komunalnog otpada zapremnine min. 7m3

Jednostavna nabava / Isporuka roba
Evidencijski broj: E-JN 245/23

Rok za dostavu ponude: 30.03.2023. u 10:00 sati