Zatvori

Nabava uložnih vreća za poluukopane spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira, stakla i miješane ambalaže

Jednostavna nabava / Isporuka roba
Evidencijski broj: E-JN 246/23

Rok za dostavu ponude: 03.04.2023. u 09:00 sati