Zatvori

Mjerenje kakvoće voda na korespondentnim izvorima mlaka, Zvir I, Pod Jelšun i Cerovica u gradu Rijeci

Jednostavna nabava / Pružanje usluga
Evidencijski broj: E-JN 182/24

Rok za dostavu ponude: 15.02.2024. u 09:00 sati