Obavijest o ponovnom otvaranju Riperaja 1. lipnja 2020.

Poštovani korisnici, od ponedjeljka 1. lipnja 2020. godine se ponovno otvara Riperaj (Ivana Zajca 20/b) prema novom, prilagođenom radnom vremenu (ponedjeljak, srijeda i petak od 09.00 do 13.00 sati; utorak i četvrtak od 17.00 do 20.00 sati).

U skladu s preporukama i mjerama nadležnih tijela, a vezano uz epidemiološku situaciju s koronavirusom (COVID-19), KD Čistoća poduzima preventivne mjere s ciljem zaštite zdravlja korisnika i djelatnika, te molimo korisnike da ih poštuju.

Mjere podrazumijevaju kontrolirani ulazak u prostor Riperaja. Korisnici na ulasku dezinficiraju ruke te preuzimaju i ispunjavaju potreban dokument za evidenciju predmeta donesenog na popravak. Istovremeno u Riperaju može boraviti najviše 8 korisnika. Korisnici su dužni poštivati mjere fizičke udaljenosti od najmanje 2 metra.

Kupci na bezambalažnom aparatu Bert su dužni pri samom ulasku u Riperaj dezinficirati ruke. Kupci donose isključivo vlastitu ambalažu.

Cjelovite se upute nalaze na poveznici te na vidljivim mjestima u samom Riperaju.

Obavijest o privremenom zatvaranju Riperaja

Poštovani korisnici, s obzirom na okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19 te preporuke nadležnih službi, gradska radionica Riperaj KD Čistoća d.o.o. od 18. ožujka 2020. do daljnjega se zatvara za korisnike.
O ponovnom uspostavljanju redovnog radnog vremena korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.