• Glavani – kod vodospreme prema trim stazi
  • Kostrena, Šetalište Kostrenskih boraca bb – kod vrtića, autobusna stanica
  • Paveki, Šojska 10/4
  • Reciklažno dvorište Urinj
  • Sveta Lucija – kod groblja
  • Urinj, naselje Urinj – kod rotora