• Breza 12
  • Kalužica 51
  • Klana 179 – 186 – kod pošte
  • Klana 243, – centar kod škole na autobusnoj stanici
  • Klana 33, – centar kod Općine
  • Lisac – kod igrališta
  • Studena 4 – centar kod dućana
  • Škalnica 20e, okretište autobusa