Rukovoditelj: Dejan Vujnović
telefon: +385 51 353 409
adresa: Dolac 14, Rijeka

Sektor poslovne podrške prati odvijanje poslovnih procesa iz osnovne djelatnosti Društva, a zadužen je za komercijane poslove, korisničku podršku te opće poslove.