Dolac 14, Rijeka
telefon: +385 51 353 409
e-mail: cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr

Direktorica Društva:
Jasna Kukuljan, dipl.ing.