Sukladno Odluci Općine Viškovo s početkom odvojenog prikupljanja biootpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika započinje primjena nove cijene obvezne minimalne javne usluge.

Navedenom Odlukom je određena nova cijena OMJU u iznosu od 66,51 kn (8,83 EUR) bez PDV te kriterij umanjenja cijene OMJU na iznos od 54,91 kn (7,29 EUR) bez PDV-a za korisnike koji odvajaju biootpad kućnim kompostiranjem.

Nakon provedene ankete svih korisnika Općina Viškovo je dostavila Čistoći popis svih korisnika koji zadovoljavaju kriterij za umanjenje cijene, a za sve ostale korisnike je Čistoća osigurala tehničke preduvjete za tjedni odvoz biorazgradivog otpada bez dodatne naknade za odvoz.

Navedena usluga osigurava manju količinu predaje miješanog komunalnog otpada s obzirom na udio biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, pa je samim time, uz druge vrste otpada koje se odvoze bez naknade, korisnicima dana mogućnost da smanjenjem broja primopredaja zelenog spremnika izravno utječu na konačnu cijenu usluge KD Čistoća.