U srijedu, 03. ožujka 2021. godine smo posjetili Dječji vrtić Zvonimir Cviić na Podmurvicama s ciljem edukacije naših najmlađih sugrađana o kompostiranju.

Tijekom edukacije im je predstavljen projekt testiranja učinka kompostiranja ovisno o sastavu organskog materijala. Vrtićarci su sudjelovali u projektu rezuckajući salatu i papir te su mjerili temperaturu pripremljene kompostne hrpice, a rezultate će pratiti zajedno sa svojim tetama tijekom narednog razdoblja. 

Kako bi im kompostiranje bilo još lakše, doniran im je plakat Što ide u kompost?, a s ciljem edukacije o pravilnom postupanju s otpadom, edukativne Eko slagalice i slikovnice koje na primjeren način djeci ovoga uzrasta pomažu da prihvate odvojeno prikupljanje otpada kao neodvojivi dio svakodnevnog života, ali i da se zabave uz kreativni izazov.

Osim toga, u sklopu kampanje ”Tjedan kolektivne sadnja stabala u Hrvatskoj 2021” udruge ”Zasadi stablo, ne budi panj” vrtiću smo donirali 2 stabla – jabuku i trešnju kako bi oplemenili svoj, već sada, lijepi okoliš.

U sklopu navedene akcije, KD Čistoća je u 22 riječka vrtića i škole donirala po dva stabla.